Kəsmə bacarıqlarının inkişafı

İnkişaf olunan sahə: kiçik motorika, əl-göz koordinasiyası

Yaş: 4+

Material: qayçı və çap olunmuş şablonlar. Şablonlar aşağıda verilib

Prosedur: Uşağın (aparıcı əli nəzərə alaraq) çap olunmuş maetriallar verilir. Bütün materiallarda müxtəlif əşyaların təsviri və onların ətafında qırıq xətt verilir. Uşağa həmin qırıq xətt üzərindən qayçı ilə əşyanı kəsmək təklif olunur. İlkin atdımlarda bu proseduru uşağın arxasına əyləşərək arxadan əlini qayçıya uyğun tutamağa kömək olursunuz. Sonda uşaq qayçını düzgün tutmaq və fiqurları kəsəm bacarığı əldə etməlidir.

Qeyd: Qayçı ilə işləyərkən uşaq daimə yetkinin nəzarətində olmalıdır.

 

Həndəsə fiqurlarını kəs

 

Armudları səbətə yığ

Raketə ulduzların arasından keçməyə kömək ol

 

Məstana balıqları tutmağa kömək ol

 

Pirojnaları qutuya yığ