Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf Resurs Portalının və Mərkəzinin gələcəyə baxışı ondan ibarətdir ki, ailələr, icmalar və ümumilikdə cəmiyyət erkən yaşlı uşaqların sağlam, təhlükəsiz və qayğıkeş mühitdə böyüməsi, oynaması, öyrənməsi və inkişafı üçün şərait yarada bilməyə qadir və onların tam potensialını reallaşdırmaqda onlara dəstək göstərə bilir.

Bunun üçün ailələr, valideynlər və uşaqların qanuni hamiyədarları bütün lazımi biliklərə və bacarıqlara malik olmalı, uşaqlara onların inkişafın hər bir mərhələsində həssas və tələbatlara əsaslanan qayğı göstərə bilməli və onların inkişafını stimullaşdırmaqda öz vacib rolunu gerçəkləşdirməlidir. Ailələrə bu istiamətdə bütün lazımi dövlət dəstəyinin göstərilməsi, bilik və bacarıqların aşılanması, müvafiq xidmətlərə (səhiyyə, məktəbəqədər təhsil, sosial müdafiə və sair) maneəsiz çıxışın təmin edilməsi zəruridir və uşaqların düzgün inkişafının təməl şərtidir.

Gələcəyə baxış

.