Artığını tap

İnkişaf edilən sahə: anlayışlarla əməliyyatlar aparılması, təsnifatlandırma bacarığı.

Yaş: 4+ 

Material: əşya, qab, nəqliyyat, meyvə, tərəvəz, gül, ağac, quş, suda-quruda yaşayanlar, gilə meyvə, həşaratlar, suda yaşayanları təsvir edən şəkillər. Hər şəkildə sadalanan təsvirlər var və təsvirlərin biri digərlərə uyğun deyil 

Prosedur: uşağın qarşısına vərəqdə olan şəkil qoyulur və növbəti təlimat verilir: “Bunların biri digərlərinə uyöun deyil. Tap hansıdır?”. Uşaq tapandan sonra uşağa sual verilir: “ Niyə  bu o birilərinə uğun deyil?”. Bu zaman uşaq əsas anlayışları istifadə edərək cavab verməlidir və ya xüsusiyyətlərə əsaslanaraq cavablandırmalıdır sualı.