Neonatal dövrdə qıcolma əleyinə dərmanlar

 

Kəskin dövrdə qicolma əleyinə dərmanlarının konsentrasiyasına nəzarət edilməlidir. Bu dərmanlar tez-tez 3-6 ay arasında dayandırılır, əgər daha çox tutmalar baş verməmişdir. Daha əvvəl dayandırılma tendensiyası yaxşı nəticələrlə qarşılaşdı.

Ümumi tövsiyə 3 ay ərzində antiepileptik dərmanlardan  istifadə etməkdir, lakin elektroensefaloqrafiya AED-ların nə vaxt dayandırılacağına qərar verməkdə faydalı ola bilər.

Xəstə qıcolma olmursa , dərmanlar tədricən azaldıla bilər. Əgər xəstə 2 AED-dan istifadə edirsə, o zaman digərinin götürülməsini nəzərdən keçirməzdən əvvəl birincisi azaldılmalıdır.

Tutmalar təkrarlanırsa, xəstə yenidən AED-ları qəbul etməlidir. Fenobarbital və fenitoinin mənfi cəhətləri, o cümlədən uzunmüddətli yan təsirləri və fenitoin səviyyəsini saxlamaqda çətinlik çəkdiyi üçün digər dərmanlar nəzərdən keçirilə bilər. Bəzi variantlara levetirasetam, okskarbazepin və topiramat daxildir.

Antiepileptik dərmanların qəbulu nizamlı və effektiv şəkildə aparılmalıdır. Fenobarbital ilə ilkin müalicə nəzərdə tutulmalıdır. Tutmalar davam edərsə, fenitoin əlavə edilməlidir. Davamlı qıcolmalar  lorazepam və ya midazolam kimi venadaxili benzodiazepin istifadəsini tələb edə bilər.

Levetirasetam trandtional AED-lara cavab verməyən xəstələr üçün təsirli ola bilər. 2010-cu ildə levetirasetam FDA tərəfindən neonatal qıcolmalar üçün orfan dərman kimi təyin edildi. Levetirasetam venadaxili verilə bilər.

Lorazepam benzodiazepin antikonvulsantdır. Fenobarbital və fenitoinə davamlı olmayan hallarda istifadə olunur. Beyində əsas inhibitor neyrotransmitter olan GABA-nın təsirini artıraraq, lorazepam mərkəzi sinir sisteminin bütün səviyyələrini, o cümlədən limbik və retikulyar formasiyaları zəiflədə bilər.

Piridoksin artıq müzakirə olunan dərmanlara davamlı olan qıcolmalara  təsirli ola bilər. Normal dezoksiribonuklein turşusu (DNT) sintezi və hüceyrə funksiyası üçün vacibdir.

 Piridoksinə bağlı qıcolmalar olan xəstələr dərhal piridoksinə cavab verə bilərlər.