Tap və göstər

İnkişaf olunan sahə: diqqətin cəmləşdirilmə bacarığı, qısamüddətli yaddaş

Yaş: 4+

Material: 5 müxtəlif məkanın təsviri. Məkanlarda çox sayda əşyalar və hərəkət edən uşaqlar var. Hər vərəqin yuxarı hissəsində iki cərgədə məkanlarda olan əşyaların təsviri var. Çap olunmuş məkanları laminasiya etmək olar. 

Prosedur: uşağın qarşısına məkanların təsviri qoyulur və vərəqin yuxarı hissəsində iki cərgədə olan əşyaları bir bir məkanda axtarıb tapmağı təklif olunur. Asandlaşdırılmış varianta iki cərgədə yuxarıda olan əşyaları məkanda ki nümunəsini marker (və ya qələm) ilə birləşdirmək olar.