Məktəbəqədər (3-5 yaş)

Övladınızın 3 yaşı olanda artıq fərqli mərhələyə qədəm qoyursunuz. Məktəbəqədər dövr uşağın yeni öyrənmə vərdişləri formalaşdığı dövrdür. Bu istiqamətdə daha çox məlumat əldə etmək və övladınızın inkişafında müsbət addımlar atmaq üçün “Məktəbəqədər” bölməmizi izləyin.

Sağlamlıq

Qidalanma

İnkişafın stimullaşdırılması

Psixologiya və Qayğı

Təhlükəsizlik

Oyun və fəaliyyətlər

Məqalələr

3-4 yaşlı uşaqlarda nitqinin inkişafı

Həyatın dördüncü ili erkən uşaqlıqda məktəbəqədər dövrə keçiddir. Bu dövr uşağın müstəqillik istəyi, vizual effektiv düşüncənin inkişafı, nitqin aktiv inkişafı ilə xarakterizə olunur. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitqin vaxtında və tam şəkildə formalaşması gələcəkdə normal inkişaf və müvəffəq təhsil alması üçün əsas şərtlərdən biridir.

Uşaqların nitqinin inkişafı ilə bağlı işlər ətraf mühit haqqında təsəvvürlərin zənginləşməsi ilə sıx bağlıdır. Uşağın ətrafdakı əşyalar və hadisələr haqqında bilik dairəsi nə qədər geniş olsa, nitqi bir o qədər zənginləşər. Bu yaşda uşaqların söz ehtiyatı bitki, geyim, mebel, heyvan, oyuncaq və s. adları ilə zənginləşdirilir.

Uşaqlar ailədə və uşaq bağçasında daha müstəqil, aktiv olurlar. İctimai dairə genişlənir, uşaqlar həmyaşıdları və böyüklər ilə ünsiyyət qururlar. Ev işlərində fəal iştirak edirlər, fiziki məşqlərə, rəsm, modelləşdirmə, tətbiqetmə və digər fəaliyyətlərə maraq göstərirlər. Bu dövrdə oyun aparıcı fəaliyyətə çevrilir. 

Oyunların süjetləri sadədir (bir və ya iki rol ilə): 

 1. Uşaqların müxtəlif oyunlarda iştirakı kifayət qədər inkişaf etmiş nitq, eləcə də cisim və hadisələr arasında ən sadə bağlantı qurmaq və elementar ümumiləşdirmə etmək bacarığını tələb edir; 

 2. Fərqli şifahi ünsiyyət formaları baş tutur, belə ki, uşaqlar onları əhatə edən əşya və hadisələr haqqında böyüklərə suallar verir, böyüklər cavab verməklə yanaşı uşağın fəaliyyətlərini müşayiət edir, onların hərəkətlərini və onun nəticələrini qiymətləndirirlər. Beləliklə, nitq dialoq forması alır. 

Yetkinlər nəzərə almalıdırlar ki, bu yaşda olan uşaqlar nəinki sevdiklərinin danışma qaydalarını, həm də danışıq tərzlərini asanlıqla xatırlayır və təkrarlayırlar, üz ifadələrini, jestlərini, duruşlarını kopyalayırlar. Valideynlərini təqlid etməklə uşaqlar ünsiyyət mədəniyyətini də mənimsəyirlər. 

Dərhal ətraf mühitə, yetkinlərin işinə və peşələrinə maraq, məkan və zaman istiqamətini tədricən mənimsəmək, cisimlərin müxtəlif xüsusiyyətləri və təbiət hadisələri ilə tanış olmaq uşağın zehni inkişafına və dilin praktik mənimsəməsinə kömək edir. 

Üç yaşlı uşaqlar qısa nağılları, hekayələri diqqətlə dinləyir, hadisələrin inkişafını izləyir, musiqi dinləyir, musiqidəki dəyişiklikləri hiss edir, sənət və musiqi əsərlərinə emosional reaksiya verə bilirlər. Nitqin köməyi ilə uşaq təəssüratlarını bölüşür, onun üçün əhəmiyyətli olan hadisələri çatdırır. Danışıq ünsiyyət, məlumat mübadiləsi və hisslərin ifadə vasitəsi kimi fəal şəkildə istifadə olunur. 

Məktəbəqədər yaş dövrü həddindən artıq artan nitq fəaliyyəti ilə xarakterizə olunur. Daha kiçik uşağın lüğəti yaşayış şəraiti, tərbiyə, sağlamlıq vəziyyəti, ümumi inkişafdan asılıdır və 1-2 min sözdən ibarətdir. Bəzən böyüklər bir uşaqla ünsiyyət qurmağın, onunla danışmağın və oynamağın vacibliyini anlamır, müraciətləri dəstəkləmir. Buna görə, bu dövrdə uşaqların nitqinə xüsusilə diqqətli olmaq çox vacibdir.

Söz ehtiyatını genişləndirərək, eyni zamanda elementar mühakimələri ifadə etmək bacarığını formalaşdırmaq lazımdır. Bir uşağın düşüncəsini uyğun bir formada ifadə etməsi üçün onu müşahidə etməyi, əsas şeyi vurğulamağı, əlaqəni və səbəb-nəticə əlaqələrini anlamağı öyrətmək lazımdır. Burada böyüklərin sualları uşağı "Nə düşünürsən?", "Niyə?", "Necə?" ifadələrinə aparacaq vacib bir rol oynayır

 • Uyğun nitq inkişaf etdirərək, uşaqlar:

 • Müxtəlif sualları başa düşür və cavablandırır;

 • Sual verir;

 • Söhbətə fəal qoşulur;

 • Şəkillərin, vəziyyətlərin məzmununu izah edir;

 • Əşya və hadisələr haqqında danışır. 

Bu yaşda  uşaq artıq gördükləri ilə əlaqədar yaddaşdan hekayə hazırlaya bilər. Bu o deməkdir ki, gündəlik ünsiyyətdə onu bəzi maraqlı hadisələri xatırlamağa və danışmağa təşviq etmək lazımdır.

3-4 yaşlı bir uşaq üçün nitq yalnız böyüklər ilə deyil, həmyaşıdları ilə də ünsiyyət vasitəsidir. Həmyaşıdlarla münasibətdə uşağın maraqlarını, onlarla ünsiyyət istəyini təşviq etmək lazımdır. Bu yaşda əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması da baş verir, buna görə uşağınıza başqalarının emosional vəziyyətini və əhval-ruhiyyəsini anlamağı öyrədin. Cizgi filmini izlədikdən və ya kitab oxuduqdan sonra məzmunu müzakirə edin; kim yaxşı iş gördü, kim pis etdi, niyə bunu etmək olmaz və s.

Nitqin qrammatik quruluşuna valideynlər fikir verməlidirlər. Bunun üçün  aşağıdakılar nəzərə alınmlıdır:

 • Cümlədə sözləri əlaqələndirmək qabiliyyətinin inkişafı

 • Qüvvətləndirici sözlərdən istifadə

 • Sözlərdən düzgün istifadə

Təklif olunan tapşırıqlar:

 • "Bir - çox": gəlincik –gəlinciklər, maşın- maşınlar

 • "Balaya ad ver": pişik balası, ördək- ördək balası, ayı balası, köpək balası ...

 • "Bir söz əlavə et": ev - evcik, masa - böyük (masa), qaşıq - çay (qaşıq), stul - kiçik (stul)

 

Danışıq terapevtinin nitq müayinəsi 5 yaşından başlayır, çünki nitqin formalaşmasının 5 yaşından əvvəl baş verdiyi güman edilir. Ancaq uşaq səsləri səhv tələffüz edirsə, bu yaşa qədər gözləməməlisiniz.

Valideynlər erkən yaşdan işə başlamalıdırlar:

 • Səs aparatını inkişaf etdirin (sadə hərəkətlərin köməyi ilə dilin, dodaqların hərəkətliliyi, məsələn, "dil gizləndi, özünü göstərdi", "dil evindəki divarları boyayır", "dil görünür, yağış var");

 • Oyunlarda, oyun hərəkətlərinin səsli müşayiətini təşviq edin ("at nalının səsi", "buxar lokomotivi", "avtomobil necə səslənir?", "ayı necə böyüyür?", “şir səsi və s.);

 • Sait və samitlərin düzgün tələffüzü ilə məşğul olun. Uşaqlarla ifadələri təkrarlaya bilərsiniz ("lay-lay - mən bir kukla yelləyirəm", "lyuli, lyuli, lyuli - kuklalar yuxuya getdi", “tülkü tülkü tümbəki və s.);

 • Fonemik eşitməni inkişaf etdirmək ("nə səsidir tap?", "səni kim çağırdı?");

 • Nəfəsi inkişaf etdirmək üçün uzun mahnıların ifası (uzun müddət (2-3 saniyə) bir nəfəsdə səsin səslənməsini təklif etmək: "aaaaaa", "oo-oo-oo" ...);

 • Barmaq oyunlarında nitq və incə motor bacarıqlarını inkişaf etdirin. İncə motor bacarıqları və nitq inkişafının sehrli əlaqəsinin sirri ondadır ki, barmaqların kiçik hərəkətləri edilərkən, barmaqlarının uclarında təzyiq olur və siqnallar uşağın nitqinin formalaşmasına cavabdeh olan beyin qabığının yetişməmiş hüceyrələrini aktivləşdirən beyin qabığına daxil olur. Buna görə əllərin barmaqları ilə müxtəlif hərəkətlər edərkən, nitqin inkişafı və dolayısı ilə düşüncə meydana gəlir.

Unutmayın ki, uşaqlar hər şeydə böyükləri təqlid edirlər. Uşaq düzgün nitqi, bədii əsərləri, şifahi folkloru eşitdikdə daha da inkişaf edir.

İnformasi texnologiyalarından istifadənin faydaları və qaydaları

Bu gün informasiya texnologiyaları təhsil və təlim sahəsində valideynlərin, müəllimlərin və mütəxəssislərin imkanlarını xeyli genişləndirir. Müasir kompüterdən istifadə imkanları uşağın qabiliyyətinin inkişafını tam və uğurla həyata keçirməyə imkan verir, buna görə informasiya texnologiyaları məktəbəqədər və məktəb təhsil sisteminə daxil edilmişdir. 

Kompüter oyun vasitəsilə bir uşağın həyatına daxil ola  bilər. Oyun praktiki düşüncə formalarından biridir. Oyunda, uşaq öz biliyi, təcrübəsi, təəssüratları ilə fəaliyyət göstərir, hərəkət rejimlərini sosial formada nümayiş etdirir, oyunun semantik sahəsində məna əldə edən əlamətlər formalaşır. Uşaq, semantik oyun sahəsindəki oyun mənası olan neytral (müəyyən bir səviyyəyə qədər) bir əşyaya sahib olmaq qabiliyyətini aşkar edir.

Kompüter vasitələri ilə zənginləşdirilmiş oyun fəaliyyəti zamanı uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin artmasına səbəb olan hərəkətin nəticəsini, düşüncə tərzinin keyfiyyətini proqnozlaşdırma bacarığı yaranır.

Məktəbəqədər  yaşlı uşaqlara tədrisin ənənəvi formaları ilə müqayisədə kompüter bir sıra üstünlüklərə malikdir:

 • Kompüter ekranında məlumatların oynaq bir şəkildə təqdim edilməsi uşaqlarda böyük maraq oyadır;

 • Uşaqlar üçün başa düşülən məcazi bir məlumat növü daşıyır;

 • Hərəkət, səs, animasiya uzun müddət uşağın diqqətini cəlb edir;

 • Problemli tapşırıqlar, uşağın kompüter tərəfindən düzgün həll edilməsi ilə təltif edilməsi, uşaqların idrakı fəaliyyətinə təkan verir;

 • Təlimin fərdiləşdirilməsinə imkan yaradır;

 • Uşağın özü tapşırıqlarının sayını tənzimləyir;

 • Kompüterdəki fəaliyyəti zamanı uşaq çox şey edə biləcəyinə inam qazanır;

 • Gündəlik həyatda görünməyən (raket uçuşu, daşqınlar, gözlənilməz və qeyri-adi təsirlər) belə həyat vəziyyətlərini modelləşdirməyə imkan verir.

Uşaqların kompüterdən istifadəsi haqqında danışarkən, sağlamlığın və görmə qabiliyyətinin qorunması haqqında sual yaranır. Uşaqların bu fəaliyyətlərinə vaxt məhdudiyyəti qoymaq məqbuldur, lakin bu yaşdakı uşaqlarda məcburi diqqət çox azdır (10-15 dəqiqə), buna görə də, bir qayda olaraq, uşaqlar kompüter qarşısında uzun müddət ola bilməzlər. Bu yaşda normal inkişaf edən uşaq vaxtının 70-80%-ni ayıq qalır, buna görə kompüterdə "oturmaq" məsələsi aktual deyil.

Beləliklə, informasiya texnologiyalarının istifadəsi kiçik bir uşağın öyrənmə və inkişafı prosesini olduqca sadə və effektiv, adi əl işlərindən azad edəcək və erkən təhsil üçün yeni imkanlar açacaqdır. Lakin valideynlər bu vasitələrdən düzgün istifadə qaydasını tənzimləməli və gün ərzində vaxt bölgüsünü dəqiq qurmalıdır. Məsələn, vaxtı 20 dəqiqə olmaqla gün ərzində 3-4 dəfəyə bölə bilər. Lakin bu zaman uşağın telefon, planşet və ya kompyuterdə fəaliyyətləri tənzimlənməlidir. Oyunlar elə seçilməlidir ki, faydlı olsun.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təfəkkür və onun inkişafı yolları

Uşaqlar dünyanı fərqli şəkildə qavrayırlar. Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın təfəkkürü sürətlə inkişaf edir və bu səbəbdən uşağın yeni təcrübə qazanması üçün böyüklərin, xüsusən də valideynlərin məqsədyönlü iştirakı tələb olunur. Uşağın necə düşündüyünü bilərək, onu daha yaxşı başa düşə və körpə ilə daha da xoş və məhsuldar ünsiyyət qura bilərsiniz.

Uşaqlarda təfəkkürün inkişaf mərhələləri

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar üçün təfəkkürün üç növü xarakterikdir: 

 1. Əyani-əməli təfəkkür 3 yaşına qədər uşaqlarda üstünlük təşkil edir. Təfəkkürün bu növü ən çox əşyalar üzərində praktik fəaliyyətlə bağlıdır. Uşaq oyuncaqları atır, əşyaları dəliklərə itələyir, əşyaları hissələrə ayırır, düymələri basır və s. Bu yolla uşaqlar təcrübə qazanır və ilk səbəb-nəticə əlaqələrini qururlar (məsələn, top güclü atılarsa, çox uzaqlaşacaq). Bu cür düşüncə tərzinin inkişafı üçün modelləşdirmə dərsləri, müxtəlif materiallar (qum, su, dənli bitkilər və s.) ilə oyunlar  uyğun gəlir. Təfəkkürün inkişafının bu mərhələsində valideynlərin əsas vəzifəsi körpənin dünyanı araşdırmasına  mane olmamaq, eyni zamanda bunun üçün evdə təhlükəsiz bir şərait yaratmaqdır.

 2. Əyani-obrazlı təfəkkür  3-4 yaşda nitqin inkişafı  ilə əlaqədar olaraq formalaşır. Yaddaşda saxlanılan görüntülər sayəsində uşağa artıq obyektlər üzərində real hərəkətlər etmək lazım deyil. Bu düşüncə növünün inkişafına, xüsusilə rəsm və konstruktor oyuncaqları ilə oynamaq kimi fəaliyyətlər təsir göstərir. 

 3. Məntiqi təfəkkür məktəbə qədər uşaqlarda obrazlı təfəkkür  əsasında formalaşmağa başlayır. 5-7 yaşda  uşaq bəzi abstrakt anlayışlar (məsələn, həqiqət, zaman və s.) haqqında mülahizə yürüdə bilir. Səbəb-nəticə əlaqələrini qurmaq, mülahizə yürütmək, müqayisə etmək və ümumiləşdirmək qabiliyyəti məntiqi təfəkkürün əlamətləridir.
  Uşaqda həm obrazlı, həm də məntiqi təfəkkür ahəngdar şəkildə inkişaf edərsə, onun üçün müxtəlif problemləri həll etmək daha asan olar.

Uşağın təfəkkürünün inkişafı təcrübədən asılıdır. Buna görə uşağa dünyanı mümkün qədər geniş görmək, düşüncə qabiliyyətini məşq etdirmək imkanı vermək çox vacibdir. Təfəkkürü  inkişaf etdirən  məşğələlər oyun şəklində olduqda, əyləncəli və cəlbedici ola bilər. Maraqlı və əyləncəli olması üçün uşağınızı hər dəfə yeni oyunlar və məşqlər ilə tanış etməyə çalışın.

 Obrazlı və məntiqi təfəkkürün inkişafı üçün oyunlar və məşqlər

"Nəyə bənzəyir?" 

Uşağa şəkil üzərində olan boya ləkəsini göstərin. İmkan verin uşaq mümkün qədər çox oxşarlıq tapsın.

"Dördüncüsü artıqdır" 

Uşağa üçündə ümumi əlamətləri olan 4 şəkil  göstərin. Uşaq hansı şəklin "artıq" olduğunu göstərməli və niyə belə düşündüyünü izah etməlidir.

"Bir sözlə adlandır"

Bu oyun zamanı uşağa ümumi bir adla adlandırıla bilən bir sıra sözlər və ya şəkillər təklif edin. Uşağın vəzifəsi əşyaların adını bir sözlə adlandırmaqdır (məsələn,  moruq,  çiyələk – giləmeyvə; it, pişik, at – heyvan). 

"Sıraya davam et"

Rəngli dairələr çəkin və eyni ardıcıllıqla davam edin (məsələn, qırmızı, sarı, mavi, yenidən qırmızı...). Uşaq ardıcıllığa riayət edərək qalan dairələri çəkməlidir.

 

Rəqsin uşaq inkişafında rolu

Dərnəklərin əksəriyyəti 4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğu halda, rəqs  2-3 yaşdan etibarən uşaqlar üçün uyğun olan bir fəaliyyət növü olduğundan, artıq bu yaşda uşağı rəqs dərnəyinə yazdırmaq olar.  Musiqi sədaları altında rəqs edən uşaqlar nəinki əylənirlər, həm də ahəngdar və hərtərəfli inkişaf edirlər. Məktəb yaşlı uşaqlar üçün də rəqs etmək və rəqs dərnəklərinə yazılmaq faydalıdır. Məktəbdə dərslər, ev tapşırıqları, kompüter arxasında oturmaq; həyatın bu cür ləng ritmində uşağın mütəmadi fiziki fəaliyyətə ehtiyacı var. Rəqs hərəkətlərinin düzgün yerinə yetirilməsi fiziki səy tələb edir, lakin idmandan fərqli olaraq, rəqs praktik olaraq travmatik deyil və heç bir əks göstərişi yoxdur.

Uşaqların rəqs dərnəklərinə yazılması onlara nə qazandırır?

Rəqslə məşğul olmaq uşağın fiziki, emosional, intellektual, sosial və estetik inkişafına müsbət təsir edir.

Fiziki inkişaf

Mütəmadi olaraq rəqs edən uşaqlar düzgün seçilmiş fiziki fəaliyyət və aktivlik nəticəsində daha sağlam olurlar: 

 • Bütün əzələ qrupları güclənir;

 • Düzgün qamət formalaşır;

 • Dözümlülük artır;

 • Ürək və qan damarlarının, ağciyərlərin işi yaxşılaşır;

 • Hərəkətlərin koordinasiyası inkişaf edirı

 • Çeviklik və plastika, reaksiya sürəti inkişaf edir.

Emosional və sosial inkişaf

 • Rəqs pozitiv emosiyalar bəxş edir;

 • Uşaqlarda ünsiyyət bacarıqları inkişaf edir. Rəqsdə hökm sürən atmosfer emosional ünsiyyət bağlamağa şərait yaradır. Hətta utancaq və ünsiyyətcil olmayan uşaqlar da yeni dostlar qazanır, komandaya qoşulurlar;

 • Körpəlikdən uşaqda özünüidarəetmə bacarığı, bir komandada işləmək və həmyaşıdları ilə əməkdaşlıq etmək, müəllimə qulaq asmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Məktəbə gedərkən uşaq onun üçün yeni olan şərtlərə psixoloji cəhətdən hazır olur;  

 • Başqa insanlar qarşısında çıxış etmək uşaqda özünəinam, özünənəzarət  hissini formalaşdırır. 

İntellektual inkişaf

 • Hərəkətləri və onların kombinasiyalarını öyrənmək uşaqların yaddaşını möhkəmləndirir; 

 • Eyni zamanda həm musiqini dinləmək, həm də müəllim və yoldaşları izləmək ehtiyacı diqqəti inkişaf etdirir;

 • Rəqs dərsləri məkan düşüncəsini formalaşdırır, körpə "yuxarı", "alt", "sağ", "sol", "yan", "ortada", "yuxarıda", "altında", "öndə", "arxada" anlayışlarını dərk etməyi daha sürətli öyrənir;

 • Obrazı yaratmaq üçün uşaq təxəyyüldən fəal şəkildə istifadə edir.

 Bədii və estetik inkişaf 

 • Rəqs uşaqlarda sənət sevgisi yaradır, gözəllik hissi aşılayır, həm də onlar üçün dünyanı musiqi və hərəkət vasitəsilə dərk etməyin yeni bir yolunu açır. Rəqs dərsləri, şübhəsiz ki, uşaqların bədii və estetik inkişafına öz töhfəsini verir.

 • Uşaqlarda musiqi və ritm duyumu formalaşır. 

Usaqlar bizdən öyrənir

Uşaqların erkən yaşlarda valideynlərindən öyrəndikləri və onların şəxsiyyətini formalaşdıran “beşlik” var:

 1. Təmizlik

Kiçik yaşlı uşaqların öyrənəcəkləri ilk dərslərdən biri səliqəli və təmiz olmalarıdır. Bu davranış instiktiv olaraq yaşamaq və sağlamlıq ilə əlaqəli vacib bir amildir. Təmiz mühit bizə sağlamlıq və ruhi rahatlıq verir.  Təmiz və səliqəli evdə yaşayan uşaqlar öz əşyalarına qulluq edirlər. Bu vərdiş yarandıqdan sonra bunu onlara həmişə xatırlatmaq lazım olmur.

 1. Zorakı münasibət 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqressiv insanların çoxu uşaqlıqda fiziki və ya psixoloji zorakılığa məruz qalıblar. Bu, onların həyatında neqativ iz buraxıb. Unutmayın ki, zorakılıq müxtəlif formada ola bilər: evdə qışqırıq, təhqir, nifrət dolu sözlər eşidən uşaqda da kobudluq yaranır.

 1. Müsbət və ya mənfi fikirli olmaq

Mütəxəssislərin təhlilinə əsasən 4-7 yaşlılar arasında bədbəxt olduqlarını deyən və depressiyadan əziyyət çəkən uşaqlar, gördükləri, eşitdikləri ifadə və davranışları təkrarlayan uşaqlardır. Uşaqlarda yaxşı psixi sağlamlıq üçün səsələndirdiyimiz fikirlərin və münasibətimizin müsbət çalarlı olması vacibdir. “Biz bədbəxtik”, “vaxtımızı pis keçiririk” və s. kimi ifadələr eşidən uşaq böyüdükdə özünə inamsız, depressiv şəxs kimi yetişir.

 1. İşə və təhsilə sevgi

Həyatda uğur qazanmağın sirri təhsilə və işə olan sevgidir. Uşaqlar valideynlərinin evdə boşuna gəzdiyini gördükdə, başqasını aldadaraq asan yolla pul qazanmaqdan əyləncəli şəkildə danışan valideyni eşitdikdə, onlara yetkin yaşda məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmək çətin olacaq. Uşaqlar valideynlərin kitab oxuduqlarını seyr etsələr, onları təqlid etmək ehtiyacı hiss edəcək, oxumaq üçün kitab almalarını xahiş edəcəklər. Lakin televizorun bütün günü açıq olduğu evlərdə uşaqlar öyrənmədə passiv olmağa meyilli olurlar.

 1. Qorxu

Çox vaxt uşaqlarımıza qarşı əsəbilik və onaları həddindən artıq qorumaq bizim onlara müəyyən dərəcədə etibarsızlıq və qorxu aşılamağımıza səbəb olur. Əgər biz böyüklər həmişə onları təhlükələrdən və mümkün problemlərdən xəbərdar etsək, övladlarımız həyatda istənilən vəziyyətlə qarşılaşdıqda şübhəsiz ki, qorxu hiss edəcəklər. Qorxunun bir növü də gecə qaranlıq qorxularıdır. Uşağı qorxutmaq üçün deyilən fikirlər onun həyatında iz buraxır.

Övladlarımızın fiziki və psixi sağlam böyüməsi xeyli dərəcədə bizim onlara göstərdiyimizin münasibətdən asılıdır. Odur ki, daim uşaqlarla olan münasibətimizə fikir verməliyik.


 

Uşağı necə tərifləyək?

Uşağınızı müəyyən davranışına görə tərifləyin. Çalışın hansı müsbət cəhətinə görə təriflədiyinizi anlasın. Məsələn, əgər övladınız rəsm çəkibsə, “Sənin günəşin çox gözəl alınıb!” “O pişik isə lap canlı görünür!” kimi konkret nüansları vurğulayaraq tərifləyin. “Sən yaxşı oğlansan (qızsan)!”, “Əsl rəssamsan!” kimi ifadələrdən çəkinin. Unutmayın ki, şəxsiyyəti deyil, davranışı tərifləmək lazımdır. 

Təriflə yanaşı övladınıza təbəssüm edin, onu qucaqlayın. Uşaq sizin səmimi sevindiyinizi hiss etməlidir. Bu, “tərifliyim, canım qurtarsın” durumuna çevrilməməlidir. Bununla yanaşı, övladlarınızı gün ərzində bir neçə dəfə qucaqlamaq və alnını, yanaqlarını öpmək tövsiyə edilir.

Övladınızın müsbət və ya mənfi davranışlarına işarə edərək başqa uşaqların davranışların ilə müqayisə etməyin. Onda digərlərindən üstünlük hissini aşılamayın. Hər xırdalığa görə tərifləməyə ehtiyac yoxdur, əks təqdirdə tərif mənası itirəcək və uşaq bütün hərəkətlərinə görə hər zaman sizdən rəğbətləndirmə gözləyəcək. 

Tərifləyərkən uşağın nəyi asanlıqla, nəyi isə çətinliklə yerinə yetirdiyini qeyd edin. İrsi bacarıqlarına diqqətini cəmləşdirməyin (atanda vaxtilə əlaçı olub və ya anan  uşaqlıqda gözəl şeirlər ifa edirdi və bu bacarıq sənə onlardan qalıb s.). Daha çox uşağın öz səylərinə əsasən uğur qazandığı təəssüratını yaradın. 

“Böyüyəndə istedadlı rəssam olacaqsan.” kimi inam aşılamayın. Uşaq sizin gözləntinizi reallaşdıra bilməsə, məyus olacaq. Bununla yanaşı, “Boş yerə əziyyət çəkmə, onsuz da səndə alınmayacaq.” kimi fikirlər də qətiyyən səsləndirməyin. Bu cür fikirlər, uşaqların özünəinamını zəiflədir. Öncə təriflədiyiniz uğuru sonra dəyərsizləşdirməyin. Məsələ, “O rəsm dərsindən aldığın 5 heç də vacib deyildi.” kimi fikirlər səsləndirməyin.

 

Uşaq inkişafı və mətbəx 

 

Bildiyimiz kimi uşaqlar iməkləməyi bacaran kimi evi kəşf etməyə başlayırlar. Evdə böyüklərin çox vaxt keçirdiyi ən rəngarəng yer mətbəxdir. Eyni zamanda təhlükə baxımından uşaqlar üçün ən arzuolunmaz yer də mətbəxdir. Buna görə də valideynlər uşağı mümkün qədər mətbəxdən uzaq tutmağa çalışırlar. Uşaqlar üçün isə qadağan olunan yerlər və əşyalar daha cəlbedici gəlir. 

Uşaq mətbəxdə keçirdiyi vaxt dil, qavrama, motor inkişafı, əl bacarıqları, sosial bacarıqlar, özünəinam, əməkdaşlıq və komanda işi, məsuliyyət hissi, səbir, diqqət, təxəyyül baxımından faydalıdır. Öyrənmə, ömürboyu davam edən  bir prosesdir. Dərin bilik və bacarıq isə icra etməklə və təcrübədən keçirməklə əldə edilir. 

Ən asan öyrənilən və yadda qalan məlumatlar birbaşa beş duyğu orqanı ilə əldə edilən məlumatlardır. Bir uşağın xarakteri, biliyi və bacarığı proseslərdə fiziki və zehni iştirakı ilə formalaşır. 

Uşaqların mətbəxdə inkişafı üçün nə edə bilərik? 

Yemək bişirərkən uşaqların nitq və təfəkkürünün inkişafına böyük töhfə vermək mümkündür. Uşaq mətbəxdə bir çox yeni anlayışlarla qarşılaşır: tərəvəzlər, meyvələr, yeməklər, mətbəx alətləri, kəsmək, doğramaq, qaynamaq, qarışdırmaq, say, rəng, forma, toxunma, dad və s. Bir sözlə, mətbəxdəki hər yeni obyekt yeni bir söz deməkdir. Xörəyin hazırlanma mərhələləri, tərəvəz və meyvələrin necə yetişdirildiyi, süd ilə inək arasındakı əlaqə, süddən qatıq və pendir hazırlamaq kimi məlumatlar uyğun və düzgün cümlələrlə izah edildikdə, uşaq həyat haqqında çox məlumat, söz və anlayış əldə edəcəkdir. Ancaq bunun üçün mətbəxdə gördüyümüz hər işi qısa və aydın cümlələrlə ifadə etmək, hər fürsətdə təkrarlamaq, uşağını yaşından və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mümkün qədər çox cəlb etmək təmin etmək lazımdır.

Digər tərəfdən, bu işi imtahana çevirmək, uşağı suallarla boğmaq, ondan öyrəndiyi yeni kəlamı təkrar etməsini istəmək kimi davranışlardan çəkinməliyik. Uşağın öyrənməsi üçün təkrar və təcrübə kifayətdir. Uşaq müvafiq səviyyəyə çatdıqda öyrəndiklərini istifadə etməyə başlayacaq və saxladığı məlumatlar ortaya çıxacaq.

Çaydan çıxan buxarı, yoğrulmuş xəmirin yumşaqlığını, tərkib hissələrinin qoxusunu hiss etmək, bişən yeməyin səsini eşitmək, təlimatları izləmək, əmələ gələn məhsulu dadmaq və bunların hamısını müşahidə etmək. Beləliklə, beş hissin hər biri mətbəxdə öz payını alır.

Digər tərəfdən, mətbəx də uşağın uğursuzluğa qarşı tolerantlığını inkişaf etdirmək üçün yaxşı bir yerdir. Hər yemək yaxşı olmayacaq. Bəzən pis nəticələr, uğursuz cəhdlər ola bilər. Həm də nəticə nə olursa olsun, uşağın köməyini və məsuliyyətini qiymətləndirməyin vacibliyini unutmayaq. Həmişə dediyimiz kimi, nəticə vacib deyil, əsas prosesdir.                  

Mətbəx ana və ya ata ilə iş birliyində xoş vaxt keçirmək, birlikdə istehsal etmək və söhbət etmək üçün əlverişli bir yerdir. Birlikdə vaxt keçirmək uşaq üçün kifayət qədər vacibdir. Əlbətdə ki, yalnız eyni mühitdə olmaqdan deyil, göz-gözə, çiyin-çiyinə birlikdə iş görmək nəzərdə tutulur. 

Uşaqla mətbəxdə iş görərkən bunları nəzərə alın:

 • Uşaqla mətbəxə girməmişdən öncə təhlükəli alətləri uşağın əldə edə bilməyəcəyi yerə qoyun; 

 • Nəyin yaxşı,nəyin pis olduğunu öz şəxsi təcrübəsindən keçirə bilməsi üçün uşağa şərait yaradın; 

 • Qısa cümlələrlə danışın və yeri düşdükcə əşyaların adını uşağa öyrədin; 

 • Uşağın bəyəndiyi yeməkləri birlikdə bişirin; 

 • İşinizi bitirdikdən sonra mətbəxi birlikd təmizləyin. 

 

Uşaqlar və internet

 

Bəzi insanlar müasir texnologiyaların uşaqlar üçün tam zərərli olduğuna əmindirlər. Digərləri az qala doğulan kimi uşaq üçün planşet almağa tələsir. Təəssüf ki, valideynlərin bu məsələ ilə bağlı fikirlərində bəzən yanlışlıqlar olur. Bu səbəbdən ən uyğun həll yolunu tapmaq üçün qorxudan qaynaqlanan yalan məlumatlardan uzaq olmaq, sağlam düşüncəni rəhbər tutmaq lazımdır. 

Hazırda uşaqların sosial, fiziki, emosional və zehni inkişafına təsir edən tamamilə yeni şərtlərdə yaşayırıq. Müasir dövrdə yeni texnologiyalar çox sürətlə yayılır və daim inkişaf edir. Uşaqlar planşetlərin, mobil telefonların, noutbukların ekranlarına gündə ən azı səkkiz saat və daha çox baxmaqla virtual aləmdə vaxt keçirirlər. Bu, uşaqların valideynlərlə və ya məktəbdə keçirdikləri vaxtdan daha çoxdur. Bilik əldə etmək, başqa mədəniyyətlərlə, yeni insanlarla tanış olmaq, öz yaradıcı imkanlarını və düşüncələrini ifadə etmək baxımından internet uşaqlar və gənclər üçün hədsiz imkanlar yaradır. Texnoloji inkişafda kəskin sıçrayış yeni tələblər irəli sürərək, müasir  peşələr ortaya çıxarır. Müasir dünyada işəgötürənlər inamlı internet istifadəçilərinə üstünlük verirlər. Bir sözlə, internet həyatımızın bir parçasına çevrilir. 

Dövrümüzün  reallığına uyğunlaşmaqla yanaşı, uşaqları internetin zərərli təsirindən də qorumaq lazımdır. Məhdudiyyətlər yalnız uşaqlar kiçik olduqda işləyir. Uşaq böyüdükcə müstəqillik ehtiyacı da artır. Mübahisələr bu anda başlayır və bu zaman valideynlər nəyin doğru olduğunu anlamaya bilərlər. Uşağınızın internetdən düzgün istifadə etməsinə kömək etmək, yəni uşağa müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində müstəqillik vermək lazımdır. Nə sərt qadağalar, nə də əksinə internetlə əlaqəli nəzarətsizlik yaxşı bir nəticə verməyəcək.

Uşağın ünsiyyət vasitələrinə düzgün münasibətini formalaşdırmaq və ona internetlə düzgün davranmağı öyrətmək üçün universal bir resept yoxdur. Burada əsas valideynlərin öz seçimidir. Lakin bəzi qaydalara riayət etmək faydalı olar:  

 • Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl media mühitində  davranış qaydaları barədə düşünə bilərsiniz. Televizor üçün ən düzgün yeri seçməyi, nə zaman söndürməyi, uşağın yanında nəyi seyr edə biləcəyinizi və nəyi seyr edə bilməyəcəyinizi razılaşdırın. Eyni şey kompüter və digər mobil cihazlara da aiddir.

 • Valideyn uşağa onlayn necə davranmağı öyrətmək istəyirsə, özünün internetdəki davranışını diqqətlə izləməlidir. Təbii ki, atalar və anaların şəxsi nümunələrindən çox şey asılıdır. Monitor qarşısında nə qədər vaxt keçirdiyinizi diqqətdə saxlayın. İnternetdən nə üçün (iş, məlumat və ya əyləncə) istifadə etdiyiniz də vacibdir. Uşaqlar daim sizi izləyir və sizdən nümunə götürürlər.

 • Mobil cihazlardan  nə zaman istifadə edilmədiyi vaxtı təyin edin. Qadağanın müddətini ən yaxşısı ailə məclisində müzakirə edin. Əlbəttə ki, bu qərarı vermək asan deyil, çünki bir çoxumuzun, o cümlədən böyük uşaqların təhsil üçün bəzən smartfon və planşetə ehtiyacı olur. Ancaq elektron alətlərdən istifadəyə sərhəd qoyaraq ailə ilə keçirilən vaxtın böyük bir dəyər olduğunu göstərəcə bilərsiniz.

 • Övladlarınızın sizə məhəl qoymamağını istəmirsinizsə, heç bir səbəb olmadan internet mühitindəki seçimlərini tənqid etməməyə çalışın. "Yenə kimləsə söhbət edirsən! Bəlkə kifayətdir?", bu kimi ifadələr faydasızdır. Fərqli deməyə cəhd edin: “Facebook-dakı yazını görmüsən? Buna münasibətin necədir? ” Maraqlı və mübahisəli materialları müzakirə etməyə hazır olmağınız uşağınızın daha açıq olmasına kömək edəcəkdir. Uşaq üçün təhlükəsiz bir məkan təşkil edərkən ən vacib şey istifadə ilə bağlı bütün problemləri uşaqla açıq müzakirə etməkdir. 

 • Övladlarınızın yaşadıqları ilə yaşamağa çalışın. Birlikdə bir şeylər izləsəniz, uşaqlarınızın seçimlərində daha diqqətli olmasına nail ola bilərsiniz.

 • Proqramın və ya saytın təhlükəsizliyinə 100% əmin deyilsinizsə, bütün "tələləri” aydınlaşdırın.

 •  Uşaqla danışın, bütün "narahat" məqamları izah edin. Uşaqlar böyüdükdə, sosial şəbəkələrdə onlara qoşulun.

 • Real həyatda nə isə öyrənməyə kömək edə biləcək nümunələri axtarın.

 • Sosial şəbəkələrdə uşağınıza maraqlı ola bilən mövzular axtarın.
 

Məktəbdən əvvəl uşaqda formalaşdırılması vacib olan bacarıqlar

 • Qoyulmuş qaydalara əməl edilməlidir.
 • Özü haqqında əsas məlumatları (ad və soyad, ana və ata adı, doğum günü və yaşı və s.) bilməlidir.
 • Ayaqqabılarının ipini bağlamağı öyrənməlidir.
 • Növbədə səbirlə öz sırasını gözləməyi bacarmalıdır.
 • Problemi tapmaq, düşünmək, məlumat tapmaq üçün sual verməlidir.
 • Həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq, münaqişələri həll etmək bacarığı formalaşmalıdır.
 • Başqalarına kömək təklif etmək və köməyi qəbul etməlidir.
 • Özünəinamlı olmalıdır.

 

3-4 yaş arası uşaqların inkişafı

 

Hərəkət inkişafı

 1. 5 saniyəyə qədər tək ayaq üstündə tullanır və durur.
 2. Köməksiz pilləkanları enir və qalxır.
 3. Topu ayağı ilə ata bilir.
 4. Əllə topu fırlada bilir.
 5. Çox vaxt zıplayan topu tuta bilir.
 6. Çevik irəli və geri hərəkətlər edə bilir.

Əl bacarıqlarının inkişafı.

 1. Bucaqlı şəkilləri kopyalayır.
 2. Dairə və dördbucaq çəkə bilir.
 3. 2-4 bədən parçası olan insan çəkə bilir.
 4. Qayçı işlədə bilir.
 5. Bəzi böyük hərfləri yaza bilir.

Dil inkişafı

 1. Bəzi təməl qrammatik qaydaları bilir.
 2. Eyni və fərqli anlayışları ayırd edə bilir.
 3. 5-6 sözdən ibarət cümlələr qura bilir.
 4. Hekayələr danışa bilir.
 5. Anlaşıla biləcək qədər net danışa bilir.

Sosial-duyğusal inkişaf

 1. Ana və ya ata rolu oynayır.
 2. Başqa uşaqlarla əlaqə yarada bilir.
 3. Yeni kəşflərə maraqlıdır.
 4. Xəyali oyunlarda yaradıcı olurlar.
 5. Sərbəst geyinib-soyuna bilirlər.
 6. Daha sərbəstdirlər.
 7. Fərqli görüntülərin canavar ola biləcəyini xəyal edir.
 8. Ümumilikdə xəyal və gerçəyi ayırd edə bilmirlər.
 9. Özlərini bədən, zehin və duyğuları ilə bir bütün olaraq görürlər.

Zehni inkişaf

 1. Bəzi rəngləri adlandıra bilirlər.
 2. Saymağı bilirlər.
 3. Suallara tək bir tərəfdən yanaşır.
 4. 3 pilləli sualları təqib edir.
 5. Bir hekayənin bölməsini xatırlayır.

4-5 yaş arası uşaqların əsas inkişaf mərhələləri

 

Hərəkət inkişafı

 1. 1 ayaq üstündə 10 saniyə və daha çox dayanır.
 2. Yelləncəkdə sərbəst yellənir.

Əl və barmaq hərəkətlərinin inkişafı.

 1. Həndəsi fiqurları kopyalayır.
 2. İnsan şəkli çəkir.
 3. Bəzi hərfləri çizir.
 4. Yardımsız geyinib-soyunur.
 5. Qaşıq, çəngəl istifadə edə bilir.
 6. Ayaq yolundan sərbəst isifaə edir.

Nitq inkişafı

 1. 5 sözdən artıq cümlələr qurur.
 2. Gələcək zamanı istifadə edə bilir.
 3. Adını, ünvanını söyləyir.
 4. Uzun hekayələr danışır.

Sosial emosional inkişaf

 1. Dostlarını sevindirmək istəyir.
 2. Oxumaq, oynamaq, rəqs etməyi xoşlayır.
 3. Tək qonşuya gedə bilir.
 4. Xəyal ilə reallığı ayırd edə bilir.
 5. Cinsləri seçir.

Öyrənmə

 1. 10-dan çox əşyanı saya bilir.
 2. 4 rəngdən çox seçir.
 3. Zaman anlayışını dərk edir.
 4. Gündəlik istifadə etdiyi əşyaları tanıyır. (məs: pul,qida və.s kimi)

Bu yaş diapazonu üçün inkişaf geriliyinə dəlalət edən əlamətlər aşağıdakılardır:

 1. Qorxaq və utancaq hərəkət.
 2. Aqressiv olması.
 3. Valideynlərdən ayrıla bilmir.
 4. Digər uşaqlarla oynamağa maraq göstərmir.
 5. İnsanlara cavab verməkdən çəkinirlər.
 6. Geniş emosiyaları biruzə vermir.
 7. Qidalanma, yuxulama və tualetə sərbəst gedə bilmir.
 8. 2 sözdən ibarər əmrləri başa düşmür.
 9. Ad,soyadını deyə bilmir.
 10.  Zamanları ayırd edə bilmir.
 11.  Sərbəst geyinib-soyuna bilmir.
 12.   Dişlərini fırçalaya bilmir.
 13.  Fikir yayqınlığı olur.

Əgər övladınızda bu əlamətləri müşahidə edirsinizsə mütləq pediatra müraciət edin.

Uşağa oxumağı necə öyrətmək olar?

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların valideynlər üçün məsləhətlər

Uşaq artıq məktəbəqədər yaşda olanda hərflər onu cəlb edir və ilk oxu bacarıqlarının formalaşması valideynlərin çiyinlərinə düşür. Burada dərslərə haradan başlayacağınızı və öyrənməyə necə bacarıqlı yanaşacağınızı izah ediləcək.

Uşağa oxumağı hansı yaşda öyrətmək lazımdır?

Bir fikir birliyi yoxdur. Bəzi valideynlər əmindirlər ki, uşağa 4-5 yaşında oxumağı öyrətmək lazımdır. Digərləri bu dövrü 2-3 yaşa endirirlər. Hələ də bəziləri uşağın məktəbdən əvvəl "işgəncəyə" girməməsini israr edir. Deyirlər ki, oxumağı öyrətmək məktəb müəllimlərinin vəzifəsidir. Kimə inanaq?

Hər bir uşaq fərqli bir sürətlə inkişaf edir. Buna görə müəyyən bir yaşa bağlı olmayın, gələcək oxucunun öyrənmək üçün nə qədər yetkin olduğunu qiymətləndirin.

Bir uşaq oxumağı öyrənməyə hazırdırsa:

• tam cümlələr qurmağı bilir, aydın və səlis danışır;

• nitq səslərini asanlıqla tələffüz edir və fərqləndirir,  hecaları və sözlərdəki hərfləri (may-say) qarışdırmır;

• sağ-sol, yuxarı-aşağı anlayışlarını fərqləndirir;

• hərfləri düzgün tələffüz edir;

• hərflərə və oxumağa maraq göstərir.

Bir uşaq meyarlara bir şəkildə uyğun gəlmirsə, ancaq hərflər və kitablara maraq göstərirsə, bu normaldır. Nitq istədiyimiz qədər tutarlı deyil - uşaqla daha çox ünsiyyət qururuq, suallarını soruşuruq və cavablandırırıq. [C] əvəzinə [Ş] tələffüz edirsə - danışma terapiyası məşqləri tapırıq, xüsusi gimnastika edirik və ya loqopedə gedirik.

Uşaq artıq yalnız illüstrasiyalı kitablara baxmır, bir şey oxumağı xahiş edir və ya tələb edir və ya öz başına anlamağa çalışır? Bu vaxt gəldi deməkdir. Bu anı qaçırmayın.

Oxu texnikaları, müsbət və mənfi cəhətləri

Uşağa oxumağı öyrədə biləcəyiniz onlarla üsul var. Ən populyarlarından bir neçəsi haqqında qısaca danışacağıq və hər zaman aydın olmayan üstünlükləri və mənfi cəhətləri təsvir edəcəyik.

Hecalarla oxumaq (fonetik metod)

Uşaq bağçalarında və ibtidai siniflərdə istifadə olunan klassik texnika. Əvvəlcə uşaq səsləri (fonetik) və hərfləri tələffüz etməyi öyrənir, sonra hecalara və bütöv sözlərə birləşdirir.

Tipik arsenal: əlifba,  hərf və hecalı kartlar.

• "+" Uşaq sözlərlə səsləri asanlıqla eşidir və tələffüz edir, əgər varsa, nitq qüsurlarından xilas olur.

• "-" Metod daha kiçik məktəbəqədər uşaqlar (3-4 yaş) və kiçik uşaqlar üçün uyğun deyil, çünki müəyyən bilik səviyyəsi tələb edir və uzun müddət çəkir.

Zaysev kubları

Xüsusi kublarda, uşaq tez -tez istifadə olunan hecaları, tək hərfləri və samit hərfdən və qalın və ya incə işarədən cütləri görür.

Hər kubun müəyyən bir ölçüsü, rəngi, səsi var ki, uşaq hərf və depolarla birlikdə öz xüsusiyyətlərini yadda saxlasın. Məsələn, dəmir kublar səsli hecaları ifadə edir, taxta kublar - qalın saitlər böyük kublara, incə saitlər kiçik kublara qoyulur.

• "+" Metod yaşa bağlı deyil, öyrənmə musiqi, incə motor bacarıqları və s.

• "-" Zaysev kublarının uşaqların sözlərin sonunu "udmasına" və sözün fonetik tərkibini səhv başa düşməsinə səbəb olan qüsurları var (məktəbdə yenidən məşq etməli olurlar).

Glen Doman kartları (Bütün sözləri Oxu)

Metod, uşağa erkən yaşlarından aydın şəkildə tələffüz edərək şəkilləri və sözləri olan kartların göstərilməsindən ibarətdir. Uşaqlar sözləri hissə -hissə yox, bütöv vahid kimi qəbul edirlər.

• "+" Erkən uşaqlıqdan fenomenal yaddaşın inkişafı ilə öyrənməyə başlamaq imkanı.

• "-" Glen Doman metodunun bir yan təsiri savadlılıq problemləri, sözləri kompozisiyaya görə təhlil etməkdə çətinliklərdir.

Maria Montessori metodu

Uşaq karton lövhələrə yapışdırılmış kobud kağızdan hazırlanan hərflərlə oynayır.

 Böyüklərdən sonra səsi təkrarlayır və sonra barmağı ilə hərflərin konturunu izləyir. Sonra sözlər və ifadələr hərflərdən xüsusi çərçivələrə çevrilir.

• "+" Oyun təlimi, incə motor bacarıqlarının inkişafı.

• "-" Texnika maddi xərc tələb edir və daha çox qrup dərsləri üçün hazırlanmışdır.

Hansı texnikanı seçməlisiniz?

Fərqli yanaşmaları sınayın. Ancaq unutmayın ki, hansı metodu seçsəniz də, tədrisini ciddi dərslərlə məhdudlaşdıra bilməzsiniz. Geri qayıtmaq istədiyiniz əyləncəli bir oyuna çevirin. Sonra uşaq üçün oxumaq əzabla deyil, zövqlə əlaqələndiriləcəkdir.

Oynayaraq oxumağı öyrənmək

Əyləncəli oyunlar uşaqların diqqəti məşğuliyyətlərdən daha asan və daha sürətli oxumağı öyrənməsinə kömək edir.

Bir neçə əyləncəli işi unutmayın və uşağınızla oynayın.

 "Canlı hərflər"

Hərfləri görmək və oxumaq maraqlıdır, hərfləri götürmək daha da maraqlıdır! Özünüzü kart və kublarla məhdudlaşdırmayın, uşağınızla məktublar yaradın: onları plastilindən yapın, kağızdan kəsin, xəmirdən-çərəzlər düzün.

5 yaşdan uşaqlarda təfəkkürün inkişafı üçün əyləncəli oyunlar və tapşırıqlar.

 Oxu bacarıqlarını maraqla inkişaf etdirməsinə kömək edəcək məşq dəstləri:

• hərfləri və səsləri öyrənmək;

• hecaları oxumağı öyrənmək;

• bütün sözlərlə oxumaq.

Stolüstü oyunlar

Hərflər, hecalar və sözlər olan kartlar əyləncəlidir, ancaq uşaq oxumaq üçün  oynamaq maraqlı olan maarifləndirici lövhə oyunlarından daha çox aludə olur. Yeni başlayanlar üçün "Heyvan-hərflər" və "oxu-tut" kimi stolüstü oyunları nəzərdən keçirə bilərsiniz.

"Gizli məktublar"

Uşağınıza sevimli xarakteri və ya oyuncağı adından məktublar yazmağa çalışın ki, onlara cavab versin. Kitab mağazasından və belə məktublar üçün hazır materialları almaq mümkündür.

 

Uşağa oxumağı öyrədərkən valideynlərin etdiyi ümumi səhvlər

Səslərə deyil, hərflərin əzbərlənməsinə vurğu

Görünür, "B" hərfini [be], "M" hərfini [me] və ya [mən] olaraq xatırlamağın nəyi pisdir? Ancaq "metro" əvəzinə uşaq "metereo" deyəndə səhv göz qabağındadır. Uşağa hərfləri yalnız uyğun səslərlə adlandırmağı öyrətmək lazımdır: "B" - [b], "M" - [m] və s.

Yorucu fəaliyyətlər

3-4 yaşlı uşaqlar uzun müddət diqqətli ola bilməzlər, buna görə də 10 dəqiqəlik dərs onlar üçün kifayət edəcək. 5-6 yaşlı uşaqlarda 15-20 dəqiqə dərs oxumaq optimaldır. Uşağın ağılsız olduğunu görsəniz, dərs dayandırılmalıdır.

Psixoloji təsir

"Artıq 5 yaşın var və hələ oxuya bilmirsən! Səni məktəbə necə aparacaqlar? " Hədə -qorxu uşağı oxumaqdan çəkindirəcək. Və ya hətta oxumaq qorxusuna səbəb ola bilər.

İngilis yazıçısı Aidan Çhambers "Tell" kitabında. Oxuyuruq, düşünürük, müzakirə edirik ”yazaraq, hər bir uğur üçün balaca oxucunu tərifləməyin vacib olduğunu yazdı. Kitablara baxmağa getdi, birini götürdü və sonra birdən başqasına keçmək qərarına gəldi. Və bu addımların hər biri vacibdir.

Valideynlərin oxumaq vərdişi yoxdur

Uşaqlar hər şeydə böyükləri təqlid etməyə çalışırlar. Ana və ya atanın bir kitabın yanında oturduğunu görsələr, əlbəttə ki, oxumaq istəyəcəklər. Bu səbəbdən ailədə mütaliə mədəniyyətinin olması vacibdir.

Uşağın oxumağa və ümumiyyətlə öyrənməyə böyük marağını necə inkişaf etdirmək olar?

Uşağınızla birlikdə kitab oxuyun

Uşağın mətni başa düşməsi və yadda saxlaması üçün məzmununu müzakirə edin və təkrarlayın. Kitablardan maraqlı parçaları ucadan oxuya və uşağı kitabı təkbaşına oxuyaraq bundan sonra nələrin müzakirə olunacağını öyrənməyə dəvət edə bilərsiniz.

Uşaqlara oxumağın bir çox sehrli aləmin qapısının açarı olduğunu göstərin. Kitabla maraqlanan uşaq hər gün maraqla oxuyacaq və yeni nəsə öyrənəcək. Uşağınız üçün dəstəkləyici və məsləhətçi olun.